Selkeät valinnat säästävät lämmityskuluja ja parantavat asumismukavuutta.

Omakotitalojen ja muiden pienkiinteistöjen lämmityksen tehostamiseen on monia keinoja. Vanha järjestelmä voidaan päivittää, täydentää lämpöpumpputekniikkaa ja aurinkoa hyödyntäväksi energiapihiksi hybridiksi tai vaihtaa kokonaan uuteen.

Öljylämmitystalot

Säännöllisesti huollettuna öljylämmityksen vahvuutena on toimintavarmuus. Edut korostuvat kovimpien pakkasjaksojen kuormituspiikeissä, jolloin sähkönkulutus on huipussaan. Nykyaikaisilla laitteilla saavutetaan erinomainen energiatehokkuus ja jopa 94 prosentin hyötysuhde.

Ilma-vesilämpöpumpulla, kondenssikattilalla tai aurinkokeräimillä saadaan aikaiseksi hybridi, joka käyttää öljyä vain kylminä vuodenaikoina. Täydellisessä lämmitystapamuutoksessa valittavaksi tulevat ilma-vesilämpöpumppu tai maalämpö.

Kaukolämpötalot

Energiayhtiöiden toimittaman kaukolämmön hinta vaihtelee alueittain. Kiinteistökohtaisiin lämmityskustannuksiin voidaan vaikuttaa lämmönjakokeskuksen uusimisella ja säätämisellä.

Ilmalämpöpumppu tuo tarvittaessa tukilämmitysmuotona lisäsäästöä ja mahdollistaa jäähdytystoiminnon helteillä. Kaukolämmöstä luovuttaessa päävaihtoehtoina ovat ilma-vesilämpöpumppu tai maalämpö.

Vesikiertoisen sähkölämmityksen kohteet

Sähkövastuksilla varustetuilla vesivaraajille ja kattiloilla tuotetaan lämpöä pattereihin ja lattialämmitysputkistoon. Menetelmän varjopuolena on kallis käyttöenergia ja ajan mittaan kasvava varaajan lämpöhäviö.

Ilmalämpöpumppua, aurinkokeräimiä tai puuta polttavaa kattilaa kannattaa harkita tukilämmitysmuodoksi viimeistään varaajan uusimisen yhteydessä.

Järjestelmän täydellisessä muutoksessa vesikiertoinen lämmönjako säilytetään, mutta sähkövastusten energia korvataan ilma-vesilämpöpumpulla tai maalämmöllä.